Rozwój dziecka pod kontrolą

Dorastanie malucha zaraz po urodzeniu wymaga stałego nadzoru. Podczas życia płodowego już teraz wykonuje się wiele badań pozwalających wykryć poważne choroby, ale dopiero po urodzeniu można jednoznacznie wskazać, czy rozwój dziecka przebiega zgodnie z ogólnymi normami czy nie. Pomocne są w tym siatki centylowe służące do oceny poziomu poszczególnych cech rozwojowych. Każda matka zobowiązana jest w określonych miesiącach życia dziecka do zgłoszenia się na tzw. bilans zdrowia. Taką kontrolę, polegającą na wykonaniu pomiarów wzrostu, wagi, obwodu główki, a w późniejszym okresie także słuchu i wzroku przeprowadza lekarz pediatra właśnie na podstawie siatek centylowych.

Co to są siatki centylowe?

Siatki centylowe są wynikiem badań przeprowadzonych na tysiącach dzieci do 5 roku życia, a na podstawie procentowego udziału wyniku w badanej grupie określana jest krzywa centylowa. Przykładem mogą być siatki opisujące wiek lub wagę dziecka w stosunku do wieku. Jeśli maluch znajduje się na krzywej określanej, jako centyl 50%, to oznacza, że połowa badanych posiada wynik niższy niż dane dziecko, czyli znajduje się ono w środku skali prawdopodobieństwa.

Wykresy służą lekarzom pediatrom do oceny stanu zdrowia i oceny, czy rozwój dziecka jest prawidłowy. Noworodek zgodnie z założeniami powinien rozwijać się w określonym tempie. Siatki centylowe pokazują w postaci kolorowych krzywych, jak powinien się kształtować konkretny parametr na przestrzeni upływających miesięcy rozwoju.

Rodzaje siatek centylowych

Wskaźniki uwzględniają kilka różnych parametrów, stąd też i siatek centylowych jest kilka. Każda matka, która udaje się ze swoim dzieckiem na badanie kontrolne miała okazję zobaczyć, jak lekarz pediatra kontrolując rozwój dziecka porównuje wzrost, wagę czy obwód główki jej dziecka z kolorowym wykresem.

Najczęściej wskazują one na one stosunek wieku dziecka do takiego parametru, jakim jest wzrost, waga, obwód główki czy ramienia, współczynnik BMI oraz stosunek wagi do wzrostu i pozwalają ocenić, czy maluch mieści się w określonych standardach, a jeśli nie, to sugerują lekarzowi, jakie badania powinien przeprowadzić w celu wykrycia ewentualnych wad lub chorób.