Ultrasongorafia

W dzisiejszym artykule zajmiemy się ultrasonografią. To pojęcie rozumie się przede wszystkim jako zastosowanie ultradźwięków do badania oraz obrazowania pracy tkanek oraz ich samych. Ma zastosowanie zarówno w medycynie ludzkiej, jak też w weterynarii.
Ultrasonografia, zwana również w skrócie USG, jest nieinwazyjną metodą pozwalającą na obrazową diagnostykę. Możemy dzięki jej zastosowaniu uzyskać relatywnie dokładny obraz przekroju obiektu, który badamy. Dzięki niej uzyskujemy relatywnie duża dokładność. Pozwala nam to na wykrywanie nawet bardzo niewielkich zmian.

Zasada działania aparatu USG

Jak działa ultrasonografia? Aparat ultrasonograficzny składa się przede wszystkim z emitera fali dźwiękowej i jej odbiornika. Ten pierwszy doprowadzi do wysłania w stronę badanej tkanki fali dźwiękowej o określonej częstotliwości. Fala rozchodzi się w ciele. Następnie odbija się od granicy ośrodków i wraca do odbiornika.

sprawdzanie-piersi-usg
Należy tutaj zaznaczyć, że parametry rozchodzącej się fali są ściśle zależny od rodzaju ośrodka. Jeżeli wykonujemy USG serca, albo innego mięśnia, prędkość będzie bliska tysiącu sześciuset metrom na sekundę. Dla ludzkiego umysłu jest to niemal niezauważalna wartość. Dlatego mamy wrażenie, że obraz jest przekazywany praktycznie natychmiastowo. Podobnie ma się sprawa, jeśli wykonujemy USG tarczycy. Wówczas średnia prędkość fali akustycznej jest jedynie o pięćdziesiąt metrów na sekundę mniejsza.

Niestety, w ultrasonografii występuje pewne szczególnie niekorzystne zjawisko. Polega ono na pochłanianiu oraz rozpraszaniu fali i całkowitym odbiciu na granicy ośrodków, których impedancje przyjmują skrajnie różne wartości. Aby maksymalnie wyeliminować niekorzystne konsekwencje tego zjawiska, stosuje się technologię znaną powszechnie jako USG Doppler. Opiszę ją dokładniej w kolejnym artykule.
Wydaje mi się, że opisałem technologię, jaką jest ultrasonografia, dosyć szczegółowo. Mam nadzieję, że zainteresowałem tym czytelników mojego krótkiego artykułu. W kolejnym tekście opowiem szczegółowo o efekcie Dopplera i jego zastosowaniu w ultrasonografii. Po więcej informacji warto udać się tutaj: https://salvemedica.pl/usg

Related Posts